Betrouwbare & servicegerichte transportdiensten

Direct contact opnemen

Wij staan garant voor hoge service en betrouwbaar vervoer van uw goederen zowel in Nederland als door heel Europa.

Homitrans; internationale transport- en koeriersdiensten

Zoekt u een internationaal transportbedrijf dat snel en betrouwbaar uw goederen kan vervoeren? Een internationaal transportbedrijf dat bovendien de weg weet in Europa en de rest van de wereld? Of een logistieke firma die koeriersdiensten voor u kan verzorgen?

Onze kracht: snelle en efficiënte service. Kwaliteit is ons kenmerk! Of het nu gaat om transport over de weg, zeevracht, luchtvracht of een combinatie daarvan - wij regelen het voor u. Samen met onze agenten in het buitenland kunnen wij het vervoer én de afhandeling snel en efficiënt voor u regelen, zonder taalbarrières!

Sinds jaren zijn wij samen met onze partners, in Europa, diegenen, die zorgdragen voor uw nationaal en internationaal wegtransport. Dit gekenmerkt door onze grote mate van betrouwbaarheid en servicegraad. Of het nu om termijngebonden zendingen, groupage of koeriersdienst gaat; ons team zorgt voor een vlekkeloze afwikkeling.

Meer informatie

Contactgegevens

Locht 80 E
6465AJ Kerkrade
T 045 5427444
E info@homitrans.nl
KvK 14063939

Homitrans B.V.

PRIVACYVERKLARING

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het volgende doel:

Administratief doeleinde

Communicatie over de opdracht

Uitvoering geven aan een opdracht

Uw persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam ,telefoonnummer, enz. worden nooit verstrekt aan derde partijen, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor huidige en toekomstige opdrachten.

Communicatie volgt meestal via mail of telefoon. Voor dit doel is een lijst gemaakt met naam, telefoonnummers en mailadressen.

Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens noteren dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Tot die tijd gaan we er van uit dat u uw toestemming geeft voor het opslaan en verwerken van de gegevens.

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten allen tijde het recht om een door u gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens inte trekken.

Mocht u een klacht hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met de administratie van Homitrans B.V. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOMITRANS B.V.

6465 AJ KERKRADE

0031-455427444

Wir tun alles was wir können um Ihre Privatsphäre zu schützen und gehen sorgfältig mit Ihre personenbezogenen Daten um.

Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschliesslich allgemeine Datenschutzverordnung.

Wir verarbeiten ihre personenbezogenen Daten mit dem folgende Ziel:

Administrativen Zweck

Kommunikation über den Auftrag

Die Ausführung von den Auftrag

Ihre persönlichen Daten wie Vorname, Nachname, Telefonnummer, etc. werden nie an Dritte weitergegeben, sofern gesetzlich erforderlich und zulässig.

Für aktuelle und künftige Missionen werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert.

Kommunikation folgt in der Regel per Mail oder Telefon. Zu diesem Zweck ist eine Liste mit Namen, Telefonnummer und e-Mail Adresse gemacht.

Wenn Sie nicht möchten dass wir Ihre personenbezogenen Daten notieren bitte lassen Sie es uns wissen. Bis dahin gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der Daten gegeben haben.

Sie haben das Recht auf Zugang, Korrektur, Entfernung und das mitnehmen von Ihre Daten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Sie können jederzeit die gegebene Zustimmung wieder einziehen.

Wenn sie eine Beschwerde haben, bitte sagen sie dass an die Verwaltung des Homitrans B.V. Wenn Sie unzufrieden sind mit der Auflösung Ihrer Beschwerde können sie zum Behörde gehen.

HOMITRANS GmbH

Eurodepark 1-84

52134 Herzogenrath

0049-24069256370

KURT@HOMITRANS.NL